Thema Prinsjesdagviering 2021 bekend: "Omhels het leven"

16 maart 2021

De speciaal gezant religie en levensovertuiging Jos Douma meldt ons: “Ach, omhelzen, werkelijk omhelzen. Daarnaar wordt door velen oprecht verlangd. En dat terwijl toch ook velen zich bevrijd voelen van de obligate zoenen en van de keuzes die daarbij waren gaan horen. Het gaat dus om meer. Zolang we elkaar nog niet kunnen omhelzen kunnen wij al wel het leven omhelzen. En dat samen beleven, tot heil van de samenleving.”

Afbeelding verwijderd.
Jos Douma, Martijn van Helvert, Jan van Zanen, Ank Bijleveld


Tweede Kamerlid voor het CDA Martijn van Helvert voelt zich sterk verbonden met de Prinsjesdagviering en hoopt er dit jaar ook weer bij te mogen zijn: “We omhelzen elkaar graag en leven in een tijd waarin dit niet mag. Het is een boodschap van hoop. Het leven is mooi en ondanks alle diepe dalen en uitdagingen waar we voor staan. Het leven dat we gekregen hebben dienen we te koesteren en omhelzen en dit thema spreekt me dan ook enorm aan. Ik kijk uit naar de volgende Prinsjesdagviering”.

Burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag waar de Prinsjesdagviering traditiegetrouw wordt gehouden laat ons desgevraagd weten:“Het thema ‘omhels het leven’ is mij uit het hart gegrepen. Het goede leven is het genieten met en van elkaar en in elkaars nabijheid. Met Hagenaars en Hagenezen van alle mogelijke religies, levensbeschouwingen, achtergronden en maatschappelijke posities. In de eerste zeven maanden van mijn burgemeesterschap van Den Haag heb ik ervaren hoe ingewikkeld het is om aan dat goede leven met en voor iedereen te werken als je minder bij elkaar kunt komen. Het heeft mij doen beseffen hoe belangrijk nabijheid is.”

Minister van Defensie Ank Bijleveld, die ieder jaar aanwezig is laat ons weten: “Ik vind het belangrijk op Prinsjesdag een moment van bezinning te hebben. Al jaren kom ik daarom graag. Omhels het leven is naar mijn idee een erg belangrijk thema in het kader van omzien naar elkaar. In deze tijd kan alles wat zo natuurlijk is voor ons mensen niet, een knuffel, een hand. We moeten andere manieren vinden om om te zien naar elkaar. En hopelijk blijven we het leven omhelzen.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift NieuwWij.