Terugblik Den Haag Herdenkt

Toespraak Ad van der Helm
"Maarten Luther zei: als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag een appelboom.
Dit is teken van toekomstverwachting: mensen met een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging hebben een perspectief dat verder reikt dan praktische en rationele overwegingen. We geloven en hebben de overtuiging dat het goede bij de mens is ingezaaid en dat dit tot wasdom komt. Dat groeien vraagt aandacht, eerbied, gesprek stilte.
Op deze dag van de herdenking van onze doden, zijn we ons bewust dat deze geschiedenis niet verleden tijd is, maar nog steeds tegenwoordig. We zien gezichten, we horen namen, we kennen de verhalen. We vergeten niet. We gedenken. We zijn verbonden. Verbonden met hen. Verbonden met elkaar. Verbonden met hen die komen gaan.
Als teken van die verbondenheid hangen we de symbolen in de boom.
Een olijfboom: de olijf die geperst wordt om genezende en voedende olijfolie voort te brengen. Ook uit pijn en verdriet kan vrede groeien.
De takken zijn met elkaar verbonden. Zo zijn wij met elkaar verbonden: met de aarde waarin wij geworteld zijn, met het water dat als levenssap ons voedt, met de lucht die we inademen en met de ene zon die ons verlicht en energie geeft. Eén mensheid, één boom, waar mensen mogen nestelen en een thuis vinden. Mogen wij altijd thuis zijn bij elkaar."

DH4mei210022.jpg