Over Prinsjesdagviering

Omdat er in de loop van de jaren steeds meer mensen in Nederland kwamen wonen die een andere religie aanhangen dan het christendom of die leven vanuit niet-religieuze levensbeschouwingen, besloten de kerken in 2000 de bijeenkomst een breder draagvlak te geven. Er werd contact gezocht met de Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies (HRLR). Hierin werken o.a. hindoes, boeddhisten, joden, christenen, moslims, baháí en humanisten samen. Dat leidde tot de eerste interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Prinsjesdagviering in het jaar 2000. Vanaf 2004 zijn ook landelijke religieuze en humanistische organisaties actief betrokken. De vieringen worden voorbereid door vrijwilligers uit de religies en het Humanistisch Verbond.

 

Bestuur

Ad van der Helm (voorzitter)

Marianne van Praag (secretaris)

Peter Verburg (penningmeester)

Alper Alasag

Henk Bakker

Mohamed Benabbou

Victor van Bijlert

Marga Martens

Urmila Sewnath

Awraham Soetendorp (erevoorzitter)

Privacyverklaring

De Stichting Prinsjesdagviering verwerkt op zeer beperkte schaal persoonsgegevens. Het beleid omtrent de verwerking hiervan vindt u in onze privacyverklaring.