'Den Haag Herdenkt’ op 4 mei in de Grote Kerk te Den Haag

16 april 2021

Inmiddels gaat onze betrokkenheid bij het herdenken en vieren niet meer alleen over de Tweede Wereldoorlog. Er zijn nieuwe gedachten en motieven bij gekomen: een groot aantal mensen herdenkt op 4 mei alle oorlogsslachtoffers wereldwijd, van welke oorlog dan ook. Op 5 mei staan we erbij stil dat vrijheid, een open samenleving en een democratische rechtstaat niet vanzelfsprekend zijn. Het zijn verworvenheden waar we zorgvuldig mee om mogen gaan. Meer dan vroeger hebben we op 4 en 5 mei aandacht voor hoe de samenleving en de wereld er nu voor staan.

‘Den Haag Herdenkt’ sluit zich aan bij het landelijke jaarthema voor 4 en 5 mei. “Na 75 jaar vrijheid. Dit is een jaar waarin we de balans opmaken: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?” Een programma waarin jongeren en ouderen hun ervaringen delen en burgemeester Jan van Zanen een toespraak zal houden.

Klik hier voor het volledige programma

Voorafgaand aan de dodenherdenking zal ‘Dialoog in Den Haag’ van 15.00 tot 17.00 uur een online dialoog organiseren over het thema: ‘Den Haag herdenkt, wat betekent dat voor u, voor jou?’ Dialoog in Den Haag organiseert samen met verschillende organisaties dialogen in de stad. Zij werkt met actuele thema's die de meeste stadsgenoten aangaan. Ze nodigen uit tot verder nadenken en ook tot meer verbinding met elkaar.
Opgave voor de dialoog op 4 mei bij wendy@dialoogindenhaag.nl

Den Haag herdenkt is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Prinsjesdagviering, de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk, de Protestantse Kerk in Den Haag, het Haags Vredesinitiatief, Dialoog in Den Haag en de Haagse Gemeenschap van Kerken. Adviseur van ‘Den Haag Herdenkt’ is de Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage.