Prinsjesdagviering

Bent u met ons van mening dat het moment van bezinning en boodschap aan het Kabinet en Parlement op de ochtend van Prinsjesdag behouden dient te blijven en ervaart u ook de waarde van de Prinsjesdagviering?  Laat ons dat blijken door uw bijdrage in de vorm van een gift naar de bankrekening van de Prinsjesdagviering: NL28 INGB 0004 9021 87. Dank u wel!

 

Nieuws


'Den Haag Herdenkt’ op 4 mei in de Grote Kerk te Den Haag
16 april 2021
Om elkaars verhalen te leren kennen en om de verhalen te bewaren met het oog op het heden en de toekomst, hebben een aantal organisaties het initiatief genomen om een stads brede Haagse dodenherdenking te organiseren in de Grote Kerk van Den Haag, die voortaan bekend zal gaan staan als het ‘Huis voor de Stad’. Volg de live stream van de herdenking op 4 mei van 18.30-19.30 uur via www.huisvoordestad-denhaag.nl.
Lees meer >

Tweet%2020210324.JPG

Thema Prinsjesdagviering 2021 bekend: “Omhels het leven”
16 maart 2021
Al 21 jaar begint Prinsjesdag traditiegetrouw met de Prinsjesdagviering. Zo ook op 21 september 2021. “Omhels het leven” is het thema van de komende Prinsjesdagviering 2021 geworden. ‘Omhels’, omdat de restricties ten tijde van de pandemie omhelzingen verbieden en zoveel mensen ernaar hunkeren aangeraakt te worden, lichamelijk en spiritueel. ‘Het leven’, omdat het goed is dat leven niet als vanzelfsprekendheid te beschouwen, maar na te denken over wat het goede leven voor ons betekent. 
Lees meer >

 


 

Tweet%2020210316_0.JPG

Reflectie op verbinding
1 februari 2021
Het woord ‘verbinding nodigt uit om opnieuw naar te kijken onder de huidige omstandigheden; in een tijd waarin we beperkt worden in het onderlinge contact en in hetgeen we zouden willen doen. We worden gedwongen door een allesomvattende crisis om veel dingen waar we aan gewend zijn, los te laten. 
Lees meer >