Prinsjesdagviering

 

Door hierin gezamenlijk op te trekken willen ze zelf een voorbeeld zijn van harmonieuze samenwerking, eerbied voor elkaars eigenheid en dienstbaarheid aan het grotere geheel. Zo proberen ze essentiële ingrediënten van goed samenleven in de praktijk gestalte te geven. 

Op 21 september van 10.30-11.15 uur vond onze 22e Prinsjesdagviering plaats met als thema: “Samenleven na de crisis, omhels het leven”. De viering was dit jaar in de Jacobuskerk, Parkstraat 65A. 

Deze Prinsjesdagviering is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Den Haag, Haëlla Stichting, Verus, het Humanistisch Verbond, de Katholieke Vereniging Geestelijke Vorming (KVGV), Kerk en Wereld, de Protestantse Diaconie Den Haag, het Theresia Fonds, Stichting Poldervelden.
We zijn hen zeer erkentelijk.

Giften

Bent u met ons van mening dat het moment van bezinning en boodschap aan het Kabinet en Parlement op de ochtend van Prinsjesdag behouden dient te blijven en ervaart u ook de waarde van de Prinsjesdagviering?  Laat ons dat blijken door uw bijdrage in de vorm van een gift naar de bankrekening van de Prinsjesdagviering: NL28 INGB 0004 9021 87. Dank u wel!

 

Nieuws

Prinsjesdaggesprek 2022

18 mei 2022
Op 5 mei 2022 kwamen mensen met allerlei achtergronden bij elkaar voor het Prinsjesdaggesprek. Waar de aanleiding voor het thema van de Prinsjesdagviering in september 2021 de vraag was ‘hoe samen te leven ná een crisis’, stond het Prinsjesdaggesprek nu ook in het teken van vóór en ìn een crisis. 
Lees%20meer%20(1)_0_0.png

Prinsjesdagviering 21 september: definitieve locatie en viering in teken van veerkracht

14 september 2021
Hoe pakken we de draad weer op na een crisis? Terug naar hoe het was of passen we ons aan? Deze vragen staan dit jaar centraal in de Prinsjesdagviering, traditiegetrouw voorafgaand aan de Troonrede. In korte toespraken, gelardeerd met theater, muziek en dans, geven bahá'í, boeddhisten, brahma kumaris, christenen, hindoes, humanisten, joden, moslims, sikhs en soefi's er hun antwoorden op. Hiermee geven ze parlement en kabinet een spirituele, menselijke boodschap mee aan het begin van het parlementaire jaar.
Lees%20meer%20(1)_0_0.png

Prinsjesdag definitief in Jacobuskerk, Parkstraat 65A

20 augustus 2021
Wegens corona vindt de Prinsjesdagviering ook dit jaar plaats in de Jacobuskerk aan de Parkstraat 65A in Den Haag, omdat besloten is de Troonrede voor de tweede keer in de geschiedenis in de Grote Kerk te houden. Dit jaar kunnen 700 genodigden in de Jacobuskerk de viering bijwonen.
Lees%20meer%20(1)_0_0.png

Aanmelden Prinsjesdagviering 2021

27 juli 2021
De religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland nodigen u van harte uit om de Prinsjesdagviering 2021 bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 21 september 2021, van 10:30 tot 11:15 uur. Het thema is: "Samenleven na de crisis: omhels het leven". Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden dit jaar verplicht. Aanmelden kan via onderstaande button. 
Lees%20meer%20(2)_0.png

Terugblik Den Haag Herdenkt

6 mei 2021
Op 4 mei werd in de Grote Kerk van Den Haag, het Huis voor de Stad, een Haagse herdenking gehouden. Kijk de herdenking terug en lees de tekst van de inleiding die gegeven werd door Ad van der Helm. 

Lees%20meer%20(1)_0_0.png

'Den Haag Herdenkt’ op 4 mei in de Grote Kerk te Den Haag

16 april 2021
Om elkaars verhalen te leren kennen en om de verhalen te bewaren met het oog op het heden en de toekomst, hebben een aantal organisaties het initiatief genomen om een stads brede Haagse dodenherdenking te organiseren in de Grote Kerk van Den Haag, die voortaan bekend zal gaan staan als het ‘Huis voor de Stad’. Volg de live stream van de herdenking op 4 mei van 18.30-19.30 uur via www.huisvoordestad-denhaag.nl.
Lees%20meer%20(1)_0_0.png

Thema Prinsjesdagviering 2021 bekend: “Omhels het leven”

16 maart 2021
Al 21 jaar begint Prinsjesdag traditiegetrouw met de Prinsjesdagviering. Zo ook op 21 september 2021. “Omhels het leven” is het thema van de komende Prinsjesdagviering 2021 geworden. ‘Omhels’, omdat de restricties ten tijde van de pandemie omhelzingen verbieden en zoveel mensen ernaar hunkeren aangeraakt te worden, lichamelijk en spiritueel. ‘Het leven’, omdat het goed is dat leven niet als vanzelfsprekendheid te beschouwen, maar na te denken over wat het goede leven voor ons betekent. 
Lees%20meer.png

Reflectie op verbinding

1 februari 2021
Het woord ‘verbinding nodigt uit om opnieuw naar te kijken onder de huidige omstandigheden; in een tijd waarin we beperkt worden in het onderlinge contact en in hetgeen we zouden willen doen. We worden gedwongen door een allesomvattende crisis om veel dingen waar we aan gewend zijn, los te laten. 
Lees%20meer%20(1)_0_0.png

 

 

image

image

pdvtw1.JPG

 

pdvtw2.JPG

Meer%20berichten.png