Participanten

Humanistisch Verbond Den Haag

Humanistisch Verbond Nederland

Liberaal Joodse Gemeente Den Haag

Raad van Kerken in Nederland

Sanatan Dharm Platform Den Haag

Sanatan Dharm Platform Nederland

Soefi-beweging Den Haag

Soefi-beweging Nederland

Stichting Islam en Dialoog Haaglanden

Stichting Islam en Dialoog Nederland

Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland