Prinsjesdag begint in de Grote Kerk

De genodigden zijn o.a. de leden van de Nederlandse regering en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, leden van de Eerste en Tweede Kamer en Hoge Colleges van Staat, vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, kinderen en jongeren van de participerende scholen en het algemeen publiek. Iedereen is van harte welkom om de viering bij te wonen.

Over de Prinsjesdagviering 2017 werd de documentaire Wat bezielt Nederland? gemaakt.